העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

פונטים מלוכלכים

דוגמה של הפונט אנרכיה
אנרכיה

דוגמה של הפונט אריאנה
אריאנה

דוגמה של הפונט אלדד
אלדד

דוגמה של הפונט לקחת
לקחת

דוגמה של הפונט לתת
לתת

דוגמה של הפונט קונסליכברג
קונסטליכברג

דוגמה של הפונט בצפר
בצפר

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ