העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

לקחת

גירסה 2.00

דוגמה של הפונט לקחת במשקל רגיל
לקחת רגיל

דוגמה של הפונט לקחת במשקל שמן
לקחת שמן

לקחתי את האותיות של פרנק-ריהל, הרסתי אותן בתהליך של הרטבה, קימוט וגירוד. לאחר מכן, הרסתי אותן עוד קצת ע"י ציור תוספות משלי על האותיות עצמן. לאחר מכן, סרקתי את האותיות למחשב, והרי לכם התוצאה.

I took the FrankRuhl letters, destroyed them by wetting, wrinkling and scratching. Afterwards, I destroyed them a little more by adding my own drawn extensions to them. Later on, I scanned these letters to my computer, and here is the result. "Lakahat" is "to take" in Hebrew.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ