העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

טורינג

גירסה 2.00

דוגמה של הפונט טורינג במשקל רגיל
טורינג רגיל

דוגמה של הפונט טורינג במשקל שמן
טורינג שמן

אותיות הפונט הזה מבוססות על השלטים של מע"צ שאפשר למצוא בכבישי הארץ. ציירתי את הפונט ידנית בהיעזרות בתצלומי שלטים, ולאחר מכן תיקנתי את השרטוטים עם הכלים של פונטוגראפר. האותיות הלטיניות, הספרות וסימני הפיסוק של הפונט לקוחים מהפונט "Blue Highway" של ריי לאראבי, לאחר שקיבלתי ממנו רשות לכך.

These letters are based on the Israeli Road Authority's signage, available throughout the country. I sketched the letters manually, using photographs of signs, and later altered these sketches using Fontographer's manipulation tools. The Latin, numerals and punctuation glyphs are taken from the "Blue Highway" font by Ray Larabie, used by permission.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ