העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

יואב

גירסה 2.00, כולל ניקוד

דוגמה של הפונט יואב במשקל רגיל
יואב רגיל

דוגמה של הפונט יואב במשקל שמן
יואב שמן

פונט מוצלח הוא קודם כל פונט פשוט, נוח לקריאה, עם הבדלים ברורים בין האותיות. לדעתי, האות הזאת בגירסתה הקודמת לא היתה מוצלחת במיוחד, ולמרות זאת - מצאתי שרבים בוחרים בה ומשתמשים בה. בתהליך השיפור שהאות עברה, מלבד תוספות של ניקוד ושיפורים טכניים, הורחבו האותיות עצמן, ובמקום שלושה משקלים, יצרתי שני משקלי "ביניים" שהם ה"רגיל" וה"שמן" החדשים. הפונט קרוי על שם חבר מאוד טוב שלי.

A successful font is mainly a simple, readable font, with a good differentiation between its letters. In my opinion, the previous version of this face wasn't very successful, but in spite of that I found many people using it. In the improvement process this typeface has gone through, other than the addition of Nikud and some technical improvements, the letters themselves have been widened, and instead of three weights, I created two "intermediate" weights which are the new "regular" and "bold". The font is named after a very good friend of mine.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ