העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

חיים

גירסה 1.00, כולל ניקוד

דוגמה של הפונט חיים בסגנון רילואדד
חיים רילואדד

דוגמה של הפונט חיים בסגנון רבולושנס
חיים רבולושנס

"חיים" היא אות עברית שעוצבה בורשה על ידי יאן לויט בשנת 1929, בהשפעת הכתבים החדשים, חסרי-הסריפים של אסכולת ה"באוהאוס". היא משמעותית בהסטוריה של התפתחות הדפוס העברי בכך שלראשונה קוויה הבסיסיים של האות העברית הוצגו לא כשלד של כתב, אלא ככתב לכשעצמו. איכותה הקלאסית איפשרה לאות זו לשרוד ועד היום משתמשים בה, בעיקר בכותרות עיתונים.
שתי הגרסאות שלי לחיים הן דוגמה ליישום עקרון הפשטות של האות הזו יחד עם השיטה המתודית שבה ניתן ליצור היום פונטים, באמצעות המחשב. רוב העבודה התרכזה בפירוק האותיות לשלדים גאומטריים שהיטיבו עם צורת האות המקורית. לאחר מכן "רופדו" השלדים ונוצרו שתי הגרסאות האלו - אחת בעלת פינות חדות, כשל האות המקורית, והשניה מעוגלת יותר.

"Haim" is a Hebrew face designed in Warsaw by Jan Le Wit in 1929, influenced by the new sans-serif designs of the "Bauhaus" ascola. It is of important stature in the history of Hebrew type evolution, because it introduced the letter's primary strokse not as blueprints of a typeface, but as an independent typeface of its own. Its classic silhoutte made it possible for this letterface to survive to this very day, where it's used primarily in newspaper headlines.
My two versions of "Haim" are a combination of this letter's simple principles and the methodic system that is used to create contemporary fonts, by the use of computers. Most work has been focused on dismemberment of original letters to geometric skeletons that stayed true to the original letterform. Later these skeletons has been "upholstered" and make into these two styles - one with sharp corners, like the original typeface, and the other is rounder.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ