העוקץ

הפונטים העבריים של מאיר סדן

שטנגר

גירסה 2.00, כולל ניקוד

דוגמה של הפונט שטנגר במשקל רגיל
שטנגר רגיל

דוגמה של הפונט שטנגר במשקל שמן
שטנגר שמן

אחד הפונטים המוכרים ביותר שלי נולד כ"פיקסי", התגלגל הלאה כ"פיקסייר" (ונוסף לו משקל קל) ועכשיו הוא "שטנגר", על שם אותו אדם שעל שמו קראתי את הפונט מלכתחילה. נראה לי שזה הפונט הרביעי שיצרתי, ולדעתי הראשון שנוצר לפי מטריצה של 4 על 4 פיקסלים. ההגבלה החריפה הזו גרמה לשי"ן שאין לטעות בה. היום, חמש שנים אחרי שיצא הפונט המקורי, הוספתי גם גירסה רהוטה (קורסיבית) המשכללת את הרעיון שעל-פיו נבנו האותיות.

One of my most recognized fonts was born as "Fixie", rematerialized as a better, "Fixier" (and was added a light weight), and now it's "Stanger", named after the person I named this font after in the first place. I guess it's my fourth font, and in my opinion, the first Hebrew font created in a matrix of 4 by 4 pixels. This harsh limitation caused a very unmistakable one-of-a-kind "Shin". Today, five years after the original font came out, I added a cursive style, that examplifies the basic idea upon the original letters were built.

לחצו כאן להורדת הפונט בפורמט TrueType לחלונות

חזרה לעמוד הראשי

חזרה לעוקץ